11 Mar

Top 5 labdarības organizācijas Latvijā

Arī Latvijā ir vairākas labdarības organizācijas, kuras ir kļuvušas ievērojamas un atzītas, jo tās spēj palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem dzīvot labāk. Lai gan, iespējams, tās nav tik liela mēroga organizācijas vai projekti kā citas lielās pasaules organizācijas, tās vienalga veic nozīmīgu darbu nacionālā mērogā, un bez tām, Latvijā nepastāvētu ne labdarība, ne filantropija.

1. Labdarības organizācija “Gaišie spārni” ir organizācija, kura palīdz maznodrošināto Latvijas ģimeņu bērniem visā valstī. Šo palīdzību viņi nodrošina, sadarbojoties ar Latvijas pagastu sociālajiem palīdzības dienestiem. Lai gan šī organizācija ir salīdzinoši maza, viņiem pat nav sava oficiālā biroja, viņi ir konstanti tiecās uz savu mērķi un jau ir palīdzējuši ļoti daudz bērniem visā Latvijā. Viņu palīdzība parasti notiek akciju veidā, kuras norisinās 2 reizes gadā – Septembra sākumā un Ziemassvētku laikā. Ar savu darbu viņi nodrošina bērniem prieku, vēlmi mācīties, un ievērojami atvieglo šo bērnu vecāku rūpes, par pienācīgu nodrošinājumu. Ne par velti tās dibinātāji ir iekļauti žurnāla Forbes “30 talanti līdz 30 gadiem” sarakstā.

2. Projekts pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” ir vēl viens ļoti nozīmīgs labdarības projekts visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo šis projekts ar sniedz atbalstu Latvijas ģimenēm ar bērniem, kā arī pensionāriem un invalīdiem ar ļoti zemiem ienākumiem un bez Sociāli maznodrošinātā vai trūcīgā statusa, nodrošinot viņus ar pārtikas pakām. Šīs organizācijas veidotāji ir Latvijas Samariešu apvienība, kura vāc līdzekļus kā arī sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu šīs pārtikas pakas. Un šīs pārtikas pakas tiek dalītas iedzīvotājiem visā Latvijā, sadarbojoties ar dažādām vietējām labdarības organizācijām un arī pašvaldību sociālajiem dienestiem. Šis labdarības projekts ir vēl viens lielisks piemērs, kā cilvēki cenšas palīdzēt tiem, kuri ir nonākuši trūkumā.

3. Ziedot.lv ir viena no Latvijas lielākajām un visplašāk pazīstamākajām labdarības organizācijām, kura sniedz iespēju dažādiem uzņēmumiem un privātpersonām palīdzēt citiem cilvēkiem. Šī organizācija darbojas kopš 2003. gada, un tās mērķis ir nodrošināt ērtu un drošu savu līdzekļu ziedošanu dažādiem labdarības projektiem, kuri ir iepriekš pārbaudīti un ir tiešām īsti un droši. Caur šo organizāciju ir iespējams arī pēc tam sekot līdzi šiem projektiem, to virzībai, kā arī pārliecināties, ka visi noziedotie līdzekļi tiešām nonāk līdz šai organizācijai vai projektam, lai tu būtu drošs, ka tavi labie darbi – ziedošana – tiešām rada atšķirību un sekmē sociālas izmaiņas.

4. “Varonis” ir labdarības biedrība, kura līdzīgi kā ziedot.lv dod iespēju gan privātpersonām, gan uzņēmumiem palīdzēt tiem cilvēkiem un mērķiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Šī biedrība ir sociāli nozīmīgu projektu centrs, kurš nodrošina un informē tevi par drošiem un ērtiem ziedošanas veidiem, lai tev dotu iespēju palīdzēt citiem, bez riska šo palīdzību sniegt nepareizajam cilvēkam. Šie cilvēki un mērķi, kam jūs varat ziedot caur šo biedrību ir iepriekš rūpīgi atlasīti un pārbaudīti, kas nodrošina, ka vienmēr tevis ziedotā palīdzība tiešām nonāks pie tiem, kuriem šī palīdzība ir nepieciešama.

5. Un visbeidzot šeit ir vērts pieminēt arī mājaslapu ar nosaukumu esilabs.lv, kurā tev ir iespējams iedvesmoties labu darbu veikšanai un palīdzēt citiem. Viņu moto ir: “Esi Labs Pret Citiem”, kas arī vislabāk raksturo šo mājaslapu, jo tā aicina kļūt labākam un palīdzēt citiem cilvēkiem, kuriem, iespējams, nav tik ļoti paveicies kā tev. Šajā mājaslapā tu vari atrast idejas, mērķus un reālas iespējas, kur tu vari sniegt savu atbalstu, palīdzēt citiem un būt labs pret citiem.