09 Apr

Bezpeļņas organizācija

Pēc Latvijas Republikas likumiem par bezpeļņas organizācijām dēvē organizāciju, kura ir izveidota bezpeļņas apkalpošanai, labdarībai, produkcijas ražošanai un citiem mērķiem, taču kuras dalībnieku – to fizisko un juridisko personu, kuras ir ieguldījušas līdzekļus šīs organizācijas statūtu fondā, – mērķis nav gūt peļņu. Taču mūsdienās vārdu salikuma bezpeļņas organizācija vietā tiek lietots vārds biedrība, jo tas apzīmē visa veida bezpeļņas organizācijas, kuru mērķis ir veikt savu darbību par labu sabiedrības interesēm. Read More

06 Apr

Naudas avoti jūsu labdarības organizācijai

Ja jūs vadāt vai domājat izveidot savu labdarības organizāciju, viens no svarīgākajiem faktoriem, par kuru jums būs jādomā, ir, kur iegūt finansējumu tad nu šeit būs daži veidi, kā labdarības organizācijas var iegūt finansējumu.

Viens no vis-pašsaprotamākajiem veidiem, kā iegūt finansējumu, ir caur dāvanām un ziedojumiem, kā ne kā mēs šeit runājam par labdarības organizācijām. Ziedojumi parasti nāk no individuālām personām, firmām vai fondiem, kuri atbalsta labdarību. Viena no labākajām lietām par šādu finansējumu ir, ka to var izmantot praktiski jebkuram labdarības mērķim, protams, ja vienīgi ziedotājs nav iepriekš norādīji specifisku mērķi. Kā arī labdarības organizācijām dāvanas un ziedojumi ir viens no svarīgākajiem ienākumu avotiem, taču iegūt šos ziedojumus var būt ļoti laikietilpīgi un par samērā dārgi. Read More

15 Mar

Cik daudz naudas no tava ziedojuma patiesībā aiziet labdarībai?

Ziedošana ir viens no labākajiem veidiem, kā tu vari izdot savu naudu, jo tā tu ne tikai palīdzi līdzcilvēkiem un svešiem cilvēkiem, bet arī uzlabo savu dzīves kvalitāti un sev omu. Taču vai tiešām pilnīgi visa caur dažādām kompānijām ziedotā nauda sasniedz dažādus labdarības mērķus, vai tomēr daļa no tās nonāk citur?

Ir pierādīts, ka, ja tu ziedo naudu caur telemarketingu vai pasta kompānijām, tad līdz pat 90 procentiem no šīs ziedotās naudas var nonākt šo organizāciju, nevis labdarību rokās. Tas notika arī ar kādu labdarības kampaņu, kurā tika vākta nauda Alcheimera slimniekiem, taču samērā liela daļa no ar telemarketinga darbinieku palīdzību savāktās naudas mistiskā veidā nenonāca pie pašas labdarības mērķa. Un šādi gadījumi praksē ir sastopami daudz, kas liek aizdomāties par ziedojumu vācēju patiesajiem mērķiem. Read More

11 Mar

Top 5 labdarības organizācijas Latvijā

Arī Latvijā ir vairākas labdarības organizācijas, kuras ir kļuvušas ievērojamas un atzītas, jo tās spēj palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem dzīvot labāk. Lai gan, iespējams, tās nav tik liela mēroga organizācijas vai projekti kā citas lielās pasaules organizācijas, tās vienalga veic nozīmīgu darbu nacionālā mērogā, un bez tām, Latvijā nepastāvētu ne labdarība, ne filantropija.

1. Labdarības organizācija “Gaišie spārni” ir organizācija, kura palīdz maznodrošināto Latvijas ģimeņu bērniem visā valstī. Šo palīdzību viņi nodrošina, sadarbojoties ar Latvijas pagastu sociālajiem palīdzības dienestiem. Lai gan šī organizācija ir salīdzinoši maza, viņiem pat nav sava oficiālā biroja, viņi ir konstanti tiecās uz savu mērķi un jau ir palīdzējuši ļoti daudz bērniem visā Latvijā. Viņu palīdzība parasti notiek akciju veidā, kuras norisinās 2 reizes gadā – Septembra sākumā un Ziemassvētku laikā. Ar savu darbu viņi nodrošina bērniem prieku, vēlmi mācīties, un ievērojami atvieglo šo bērnu vecāku rūpes, par pienācīgu nodrošinājumu. Ne par velti tās dibinātāji ir iekļauti žurnāla Forbes “30 talanti līdz 30 gadiem” sarakstā. Read More

03 Mar

Top 5 labdarības organizācijas pasaulē

Pasaulē ir ļoti daudz un dažādas labdarības organizācijas, jo ir arī daudz un dažādi mērķi un problēmas, kuras ir nepieciešams risināt. Un, lai gan nav iespējams uzskaitīt visas šīs organizācijas, ir iespējams izveidot nelielu sarakstu ar tām organizācijām, kuras ir veiksmīgi sevi pierādījušas un kļuvušas kā paraugs citām šādām organizācijām, veiksmīgi strādājot sava mērķa virzienā un palīdzot miljoniem cilvēku visā pasaulē. Read More