26 Jan

Dzīvnieku pansija Ulubele

“Dzīvnieku pansija Ulubele” ir biedrība, kas dibināta 2005. gada 21. novembrī. Šajā biedrībā ir apvienojušies domubiedri, kuriem nav vienaldzīgs mūsu mazo draugu – dzīvnieku liktenis.

Biedrības misija ir rūpēties par jebkura dzīvnieka, apzinoties ikvienu no tiem kā vērtību, labturību un aizsardzību, kā arī sniegt iespējas un nodrošināt tiesības dzīvot ikvienam dzīvniekam, kuram dažādu iemeslu dēļ ilgu laika periodu nav sava saimnieka.

Biedrības mērķi ir nodrošināt dzīvnieku, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav savu saimnieku, uzturēšanu visa to mūža garumā, izveidojot un uzturot dzīvnieku patversmi. Tāpat biedrības mērķi ir arī veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa, aktīvi iesaistīties normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesos, kas nosaka dzīvnieku labklājību, ne vien paužot savu viedokli, bet arī sniedzot atzinumus valsts institūcijām, kas ir saistītas ar dzīvnieku aizsardzību un labklājību, kā arī praktiski iesaistoties šo normu īstenošanā. Vēl viens no biedrības mērķiem ir, apzinoties dzīvniekus kā vides sastāvdaļu, veicināt visas apkārtējās vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus dzīves apstākļus kā dzīvniekiem, tā arī cilvēkiem.

Lai sasniegtu iepriekšminētos mērķus, biedrība sadarbojas ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, lai sasniegtu kopīgus mērķus, piesaista ziedojumus un dāvinājumus, iegūst kustamus un nekustamus īpašumus, kā arī veic saimniecisko darbību, lai realizētu savus mērķus, paralēli veicot arī citas, ar likumu atļautas darbības.

Jāpiemin, ka, ilgstoši sadarbojoties ar valsts pārvaldes iestādēm, ir secināts, ka mājdzīvnieku aizsardzība un labklājība valstiskā līmenī ir grūti nodrošināma, tāpēc šī jautājuma risināšana atrodas galvenokārt sabiedriskā sektora pārziņā.

Jāmin, ka “Dzīvnieku pansija Ulubele” nav vienkārša biedrība, proti, biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss, ko piešķīrusi Finanšu ministrija, balstoties uz 2005. gada 16. decembra lēmumu. Tāpat “Dzīvnieku pansija Ulubele” kopš 2007. gada rudens ir biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” jeb eLPA biedrs. 2007. gada 16. augustā “Dzīvnieku pansija Ulubele” parakstīja arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu, tādējādi atbalstot valdības mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas pārvaldes darbību, kas paredz pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Sākot no 2008. gada līdz pat 2013. gadam “Dzīvnieku pansija Ulubele” darbojās arī Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē.

Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” ir izveidota un pastāv tikai pateicoties cilvēkiem, kas ir sapratuši, ka nevēlas būt vieni no tiem cilvēkiem, kas neko nedara, bet gan iegulda savu laiku, zināšanas un resursus biedrībā, tādējādi palīdzot sasniegt tās mērķus.

Ikvienam, kuram patīk un kurš atbalsta to, ko dara biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”, ir iespēja izrādīt savu atbalstu sev pieņemamā un iespējamā veidā. Ikvienam ir iespēja ziedot kā naudu vai mantu, tā arī savu laiku vai darbu. Ja jums ir vēlme, jūs varat sniegt finansiālu atbalstu, zvanot pa speciālu ziedošanas tālruni vai veicot tiešu finanšu pārskaitījumu biedrībai, jūs varat atbalstīt biedrību, dāvinot tai tās iemītniekiem nepieciešamās mantas vai barību, vai arī jūs varat ziedot savu laiku un darbu, brīvprātīgi piedaloties biedrības rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.