05 Jul

Brīvprātīgais darbs

Domāju, ka ikviens ir dzirdējis vārdu savienojumu brīvprātīgais darbs, taču ne vsi skaidri zina ko tas nozīmē, jo bieži tam tiek piedēvētas dažādas interpretācijas un varianti, kas ne pa visam nav pareizi, tad nu ir laiks noskaidros, kas ir brīvprātīgais darbs un ko tas nozīmē.

Brīvprātīgais darbs ir darbs, kurā cilvēks ziedo savu laiku, prasmes un dotības sabiedriski lietderīgu mērķu pilnveidošanai. Brīvprātīgais darbs vienmēr tiek veikts bez jebkādas atlīdzības.

Brīvprātīgais darbs var būt arī kādu pakalpojumu sniegšana, ko to sniedzējs dara citu personu vai vispārīgi sabiedrības interesēs. Šādā gadījumā pakalpojumu sniedzējs, ja tas šos pakalpojumus sniedz sadarbībā ar kādu organizāciju, nestājas ar šo organizāciju nekādās tiesiskās attiecībās, jo to nosaka likums par Biedrībām un nodibinājumiem.

Visā pasaulē brīvprātīgais darbs ir kļuvis par lielisku un ļoti prestižu veidu, ka cilvēkiem uzlabot, pārveidot savu apkārtējo vidi, dzīves kvalitāti, vai vienkārši iesaistītes sabiedriskajā dzīvē, jo šī darba forma atļauj cilvēkiem strādāt gan valstiskās, gan nevalstiskās organizācijās.

Tradīcija veikt darbu bez maksas, ko tagad dēvē par brīvprātīgo darbu, aizsākās aptuveni 100 gadu tālā pagātnē, kad Nīderlandē un ASV pirmo reizi organizēti tika veikts šāds darbs. Un šī brīvprātīgā darba kustība ir izplatījusies visā pasaulē. Latvijā brīvprātīgais darbs oficiāli tiek organizēts, sākot no 1998. gada.

Brīvprātīgā darba plusi ir, ka nav nozīmes cik vecs tu esi, kāda ir tava rase, ādas krāsa, izcelsme, nacionālā vai reliģiskā piederība, tu vari veikt brīvprātīgo darbu. Tas tev ļaus arī ne tikai darīt labu apkārtējai videi un sabiedrībai, bet ļaus piedalīties dažādos projektos, iegūt pieredzi, zināšanas, atklāt jaunus talantus un prasmes, kā arī iegūt plaša mēroga sociālos kontaktus, kas viss var vēlāk noderēt. Nereti brīvprātīgais darbs ļauj cilvēkiem arī apceļot un iepazīt pasauli un citas kultūras praktiski bez maksas.

Lai gan ar brīvprātīgo darbu nav iespējams aizstāt darbiniekus, kuri dara algotu darbu un veic ikdienas pienākumus, šādā veida organizācijām ir iespēja daudz efektīvāk un labāk noorganizēt dažādus pasākumus, aktivitātes un nodarbes.

Brīvprātīgais darbs arī nevar tikt veikts peļņas gūšanas nolūkos, jo par to parasti nemaksā, bet ir gadījumi, kad papildus iegūtajam gandarījumam un priekam brīvprātīgie darbinieki saņem kaut kādas mantas kā pateicību par padarīto. Bieži arī organizācijas brīvprātīgajiem darbiniekiem apmaksā ceļa izdevumus, telefonsarunas un citus izdevumus, kuri var būt radušies veicot šo darbu.

Brīvprātīgajā darbā var iesaistīties caur dažādām organizācijām, kuras organizē pasākumus un kuriem ir nepieciešami cilvēki, kuri palīdzētu šajos pasākumos. Tā, piemēram, dažādas labdarības organizācijas un fondi, piemēram, Pasaules Dabas Fonds un Latvijas Sarkanais krusts piedāvā brīvprātīgo darbu. Ir iespējams iesaistīties arī brīvprātīgajā darbā Eiropā un citās valstīs, kā rezultātā cilvēki var iegūt brīnišķīgu un ļoti noderīgu pieredzi.

Bet brīvprātīgo darbu var organizēt arī neformāli, katrs pats, piemēram, palīdzot kaimiņiem vai draugiem, tāpēc tev vienmēr nav jāiesaistās kādā bezpeļņas organizācijā, lai tikai veiktu brīvprātīgo darbu. Galvenais ir pamēģināt un tad redzēt, cik interesanti un aizraujoši tas ir, kā arī cik lielu prieku tas tev var sagādāt.