06 Apr

Naudas avoti jūsu labdarības organizācijai

Ja jūs vadāt vai domājat izveidot savu labdarības organizāciju, viens no svarīgākajiem faktoriem, par kuru jums būs jādomā, ir, kur iegūt finansējumu tad nu šeit būs daži veidi, kā labdarības organizācijas var iegūt finansējumu.

Viens no vis-pašsaprotamākajiem veidiem, kā iegūt finansējumu, ir caur dāvanām un ziedojumiem, kā ne kā mēs šeit runājam par labdarības organizācijām. Ziedojumi parasti nāk no individuālām personām, firmām vai fondiem, kuri atbalsta labdarību. Viena no labākajām lietām par šādu finansējumu ir, ka to var izmantot praktiski jebkuram labdarības mērķim, protams, ja vienīgi ziedotājs nav iepriekš norādīji specifisku mērķi. Kā arī labdarības organizācijām dāvanas un ziedojumi ir viens no svarīgākajiem ienākumu avotiem, taču iegūt šos ziedojumus var būt ļoti laikietilpīgi un par samērā dārgi.

Otrais finansējuma ieguves veids ir piešķirtais finansējums no valsts publiskā sektora vai dažādiem labdarības fondiem un  trestiem. Šāda finansējuma labums ir, ka šādi iegūtā nauda nav jāatdod, taču bieži šādi iegūtais finansējums ir obligāti arī jāiztērē konkrētam mērķim, kas var ierobežot labdarības organizācijas darbību.

Protams, labdarības organizācija var arī ņemt aizdevumu vai iegūt finansējumu no pašu kapitāla. Šīs finansējuma formas visbiežāk izmanto tieši uz peļņu tendētās organizācijas, nevis bezpeļņas labdarības organizācijas. Ja organizācija aizņemas naudu, tad tas nozīmē, kad agrāk vai vēlāk tā būs obligāti jāatdod, kas var sagādāt grūtības organizācijai, kura nepelna, kā arī bieži, lai iegūtu aizdevumu, ir jāsniedz garantija aizdevuma sniedzējam. Pašu kapitālu parasti nodrošina investori, bet arī tie pretī sagaida atlīdzību. Lai gan šī investētā nauda nav jāatdod, šie investori parasti iesaistās organizācijas vadībā, kas bieži vien nepatīk daudzām organizācijām.

Vēl viens veids, kā iegūt finansējumu ir arī līgumi, kas ir tirdzniecības veids, kurā abas iesaistītās puses vienojas kaut ko darīt, bet, ja kāda no pusēm šo līgumu neizpilda, tad tajā ir noteiktas sekas. Diemžēl bieži šādi līgumi tiek nepietiekami finansēti, tādēļ šāds finansējuma ieguves veids nav pats izdevīgākais.

Un visbeidzot ir iespējams iegūt finansējumu arī no tīrās tirdzniecības, pārdodot preces vai pakalpojumus sabiedrībai. Šādi iegūtais finansējums nodrošina, ka pēc tam to var iztērēt, kā pati organizācija vēlas, kas ir ļoti izdevīgi tieši labdarības organizācijām. Vienīgā problēma ir ar nodokļiem, jo daudzām labdarības organizācijām ir nodokļu atvieglojumi, bet pārdošana izmaina šos noteikumus, tādēļ ir iespējams, ka organizācijai nāksies veidot jaunu tirdzniecības organizāciju vai struktūru.