12 Dec

Dzīvnieku labklājība un ziedojumi dzīvniekiem

Viens no lielākajiem un visizplatītākajiem labdarības organizāciju mērķiem ir dzīvnieku labklājība, jo tieši dzīvnieki ir vienas no visneaizsargātākajām radībām pret cilvēku.  Tādēļ arī tik daudz labdarības organizāciju vāc ziedojumus dzīvniekiem, vienalga vai tas būtu dzīvnieku patversmēm, dažādiem rezervātiem vai, lai cīnītos pret dažādu produktu testēšanu uz dzīvniekiem.

Dzīvnieku labklājībā kā temats, par kuru cilvēki interesējas un kuru cilvēki atbalsta, pastāv jau kopš antīkajiem laikiem, taču tas kā vispārpieņemta norma kļuva tikai 19. gadsimta vidū, kad Lielbritānijā par to sāka uztraukties pat policija. Mūsdienās, tas ir viens no populārākajiem labdarības mērķiem, jo ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka dzīvnieki ir svēta lieta un ka to labklājība ir jāveicina un jāizbeidz to ciešanas, īpaši, ja šīs ciešanas izraisa cilvēks.

Pieci pamatprincipi dzīvnieku labklājībai ir to 5 brīvības: brīvība no slāpēm un bada, brīvība dzīvot dzīvniekam piemērotos apstākļos un vidū, brīvība no sāpēm, ievainojumiem un slimībām, brīvība būt starp savējiem un uzvesties kā dzīvniekam, kā arī brīvība no bailēm un ciešanām. Šos pamatprincipus ir definējis Džons Vebsters, kā arī viņš ir liels atbalstītājs trīs principiem, kuri definē pozitīvus dzīvnieku apstākļus –dzīvošanu dabisku dzīvi, būt veseliem un spējīgiem, kā arī būt laimīgiem.

Parasti izdala fermās dzīvojošo dzīvnieku labklājību, mājdzīvnieku labklājību, zoodārzos dzīvojošo dzīvnieku labklājību un testa dzīvnieku labklājību, jo šīs ir biežākās kategorijas, par kurām cīnās dzīvnieku tiesību aizstāvji vai vienkārši cilvēki, kuriem rūp dzīvnieku veselība un dzīvība.

Pasaulē darbojas daudzas organizācijas, kuras koncentrējas tieši uz dzīvnieku aizstāvību. Populārākās varētu būt Kanādas Humānās sabiedrības federācija, organizācijas ar nosaukumiem „Līdzjūtība Pasaules lauksaimniecībā” un „Līdzjūtīgas dzīvošanas kustība”, kā arī Nacionālā Dzīvnieku Interešu Alianse no Amerikas Savienotajām Valstīm, Nacionālais Dzīvnieku Veselības birojs no Lielbritānijas un Universitāšu Dzīvnieku Labklājības Federācija no Lielbritānijas, kura tieši cīnās par dzīvnieku situācijas uzlabojumiem zinātniskajās un izglītības jomās.

dzīvnieku labklājība

Runājot par dzīvnieku labklājību Latvijas kontekstā, arī šeit pie mums pastāv ne tikai daudzas dzīvnieku patversmes, kuras ir vienas no galvenajām organizācijām, kuras pastāv par dzīvniekiem, bet arī citas labdarības organizācijas, kuras uztraucās par dzīvnieku labklājību. Piemēram, Latvijā darbojas nodibinājums „Dzīvnieku drauga fonds”, organizācija „Dzīvnieku brīvība” un organizācija „Eurogroup for Animals”. Un arī Latvijas likumdošana ir parūpējusies par dzīvniekiem un viņu tiesībām, jo Latvijā pastāv Dzīvnieku aizsardzības likums, kurā ir teikts, ka cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labklājību, kā arī aizsardzību.

Un tie, kuri vēlas ziedot dzīvniekiem un to labklājībai noteikti ir vērts apmeklēt iepriekš minēto organizāciju mājas labas, vienkārši pameklēt internetā citas organizācijas, kuras cīnās par dzīvnieku tiesībām, vai vienkārši noziedot savas pilsētas dzīvnieku patversmei, jo šādi tu spēsi veikt vislielāko iespējamo darbu dzīvnieku labā, palīdzot citiem sparīgāk cīnīties par dzīvnieku labklājību.