09 Apr

Bezpeļņas organizācija

Pēc Latvijas Republikas likumiem par bezpeļņas organizācijām dēvē organizāciju, kura ir izveidota bezpeļņas apkalpošanai, labdarībai, produkcijas ražošanai un citiem mērķiem, taču kuras dalībnieku – to fizisko un juridisko personu, kuras ir ieguldījušas līdzekļus šīs organizācijas statūtu fondā, – mērķis nav gūt peļņu. Taču mūsdienās vārdu salikuma bezpeļņas organizācija vietā tiek lietots vārds biedrība, jo tas apzīmē visa veida bezpeļņas organizācijas, kuru mērķis ir veikt savu darbību par labu sabiedrības interesēm.

Skatoties no likuma viedokļa, bezpeļņas organizācijai ir tiesiskais statuss, kas nozīmē, ka tā ir uzņēmējsabiedrība, viena īpašnieka uzņēmums ar juridiskās personas tiesībām vai sabiedriska organizācija, un visas bezpeļņas organizāciju darbības nosaka Latvijas Republikas likumi.

Lai nodibinātu bezpeļņas organizāciju vai nu jau biedrību Latvijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz pieteikums un citi likumā noteiktie dokumenti, kuri saistīti ar šo biedrību. Šādas biedrības dibinātāju skaits nevar būt mazāks par 2, taču šo pieteikumu iesniedzēji var būt vai nu fiziskas vai juridiskas personas, vai citas personas, kuras ir pilnvarojuši dibinātāji.

Pēc biedrības nodibināšanas tā kļūst par juridisku personu, bet tās dalībnieki un arī dibinātāji nav tiesīgi gūt jebkāda veida peļņu no ieguldītā kapitāla.

Šo kapitālu iegūta bezpeļņas organizācijas tā dēvētajā statūtu fondā par ko sauc visus ziedotāju – personu, kuras nav organizācijas dalībnieces, – un pašu dalībnieku materiālus un naudas līdzekļus, kuri ir paredzēti organizācijas darbībai. Šis statūtu fonds tas arī ir organizācijas pamata kapitāls.

Pēc reģistrācijas ir jāapstiprina biedrības statūti oficiālā sapulcē, kā arī jāparaksta deklarācija, ka šī organizācija darbosies, negūstot peļņu savam kapitālam, bet gan šos iegūtos līdzekļus tērēs tikai organizācijas dibināšanas laikā pieņemtajiem mērķiem.